Giấy chứng nhận

 • Trung Quốc Hunan Huaxin Electronic Technology Co., Ltd. Chứng chỉ
  ISO9001:2015
 • Trung Quốc Hunan Huaxin Electronic Technology Co., Ltd. Chứng chỉ
  KC
 • Trung Quốc Hunan Huaxin Electronic Technology Co., Ltd. Chứng chỉ
  CE
 • Trung Quốc Hunan Huaxin Electronic Technology Co., Ltd. Chứng chỉ
  CCC
 • Trung Quốc Hunan Huaxin Electronic Technology Co., Ltd. Chứng chỉ
  IP67

QC Hồ sơ

Hunan Huaxin Electronic Technology Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 0

Hunan Huaxin Electronic Technology Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 1

Hunan Huaxin Electronic Technology Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 2

 

Để lại lời nhắn