Nhiệt liệt chào mừng Hiệp hội Công nghiệp Triển lãm Trung Quốc đến thăm

November 8, 2020
tin tức mới nhất của công ty về Nhiệt liệt chào mừng Hiệp hội Công nghiệp Triển lãm Trung Quốc đến thăm

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2020, chúng tôi rất vui mừng được chào đón Hiệp hội Công nghiệp Triển lãm Trung Quốc đến thăm WHOOSH.Chúng tôi đã cho Hiệp hội xem nhà máy và hệ thống kiểm soát chất lượng của WHOOSH và họ đã đánh giá cao WHOOSH.

 

01
Tham quan Nhà máy WHOOSH và Hệ thống Kiểm soát Chất lượng

tin tức mới nhất của công ty về Nhiệt liệt chào mừng Hiệp hội Công nghiệp Triển lãm Trung Quốc đến thăm  0

tin tức mới nhất của công ty về Nhiệt liệt chào mừng Hiệp hội Công nghiệp Triển lãm Trung Quốc đến thăm  1

tin tức mới nhất của công ty về Nhiệt liệt chào mừng Hiệp hội Công nghiệp Triển lãm Trung Quốc đến thăm  2tin tức mới nhất của công ty về Nhiệt liệt chào mừng Hiệp hội Công nghiệp Triển lãm Trung Quốc đến thăm  3tin tức mới nhất của công ty về Nhiệt liệt chào mừng Hiệp hội Công nghiệp Triển lãm Trung Quốc đến thăm  4

 

02
Hội nghị kinh doanh

tin tức mới nhất của công ty về Nhiệt liệt chào mừng Hiệp hội Công nghiệp Triển lãm Trung Quốc đến thăm  5tin tức mới nhất của công ty về Nhiệt liệt chào mừng Hiệp hội Công nghiệp Triển lãm Trung Quốc đến thăm  6